Notícies destacades

Contacta amb nosaltres https://www.facebook.com/Joventut.Malgrat.de.Mar/

Total de visites:

dimarts, 28 de desembre del 2010

Prop del 30% de la joventut catalana té nacionalitat estrangera

Sense la presència estrangera, el pes de la població jove es reduiria a un 14,8% de la població total.

El 27,3% de les persones joves que viuen a Catalunya tenen nacionalitat estrangera. Es tracta de més de 350.000 nois i noies, que provenen principalment del Marroc, Romania i l’Equador, segons el darrer número del butlletí electrònic “La immigració en xifres” editat per la Secretaria per a la Immigració del Departament d’Acció Social i Ciutadania.

L’any 2009, les persones de 16 a 29 anys representaven el 17,2% de la població total de Catalunya. Això significa que sense la presència dels joves amb nacionalitat estrangera, el pes seria només de 14,8%. Les diferències entre uns i altres es reflexen sobretot en la formació postobligatòria: a partir dels 16 anys, 19 de cada 100 joves de nacionalitat espanyola segueixen estudis reglats, mentre que entre la joventut estrangera la proporció no arriba a 8 de cada 100. Pel que fa al mercat de treball, les dificultats per accedir-hi es fan tangibles amb una taxa d’atur 10 punts per sobre respecte la mitjana del jovent autòcton.

Aquest perfil s’ha elaborat amb les dades oficials més recents de l’Institut d’Estadística de Catalunya, l’Institut Nacional d’Estadística, el Ministeri de Treball i Immigració i diversos Departaments de la Generalitat.Font: www.gencat.cat/joventut