Notícies destacades

Contacta amb nosaltres https://www.facebook.com/Joventut.Malgrat.de.Mar/

Total de visites:

JOVENTUT MALGRAT - ACTUACIONS

Pla Local de Joventut 2012-2016

A continuació podeu visualitzar o descarregar-vos un document PDF on es detalla tot el Pla Local de Joventut entre 2012 i 2016 aprovat per l'Ajuntament de Malgrat de Mar el 5 de juliol de 2012.
Pla Local de Joventut 2007-2011

A continuació podeu visualitzar o descarregar-vos un document PDF on es detalla tot el Pla Local de Joventut entre 2007 i 2011 aprovat per l'Ajuntament de Malgrat de Mar el 10 de Maig de 2007.


TAULES PARTICIPATIVES

L'estructura organitzativa de les taules participatives és la següent:
  • Tallers de participació: espai comú que integra a tots els i les joves que volen col·laborar en desenvolupar el Pla Local de Joventut (PLJ). En aquest espai es es posen en comú i es debaten els diferents anàlisis i propostes, de manera puntual però amb dinàmiques intensives i amb visió global. Són convocatòries obertes a la ciutadania jove.
  • Taula d’organització participativa: es configura com a espai d’interlocució entre l’Ajuntament – joves per a l’organització operativa, transparent i corresponsable de les taules temàtiques i per fer-ne seguiment. S’íntegra per joves d’altres espais juvenils que s’hi vulguin adherir, tècnics i regidor de l’Àrea de Joventut.
  • Taules de treball temàtiques: programades per la taula d’organització a partir dels resultats dels tallers o de l’anàlisi del PLJ. Es generen diferents grups de treball comú sobre les propostes concretes. Cadascun d’ells pot tenir ritmes i formes de treball diferents. Distribució corresponsable de tasques, format pels diferents agents –atenent perfils/responsabilitats-implicacions/concernits per les propostes i el jovent interessat (si es considera necessari/convenient també es poden plantejar moments específics d’obertura en forma de tallers).Taula participativa (12 de desembre de 2008)
Horari:
De 12 a 17 anys a les 19h.
De 18 a 29 anys a les 21h.


Lloc:
Centre Cívic de la Immaculada

Tema:
Pla Local de Joventut

Informació:
Pla Local Joventut 2007_2011

Resultats del debat amb els joves de 12 a 17 anys:

Resultats del debat amb els joves de 18 a 29 anys:

Conclusions i reptes generals de la primera sessió:
El passat divendres dia 12 desembre 2008 es va celebrar al Centre Cívic de la Immaculada de Malgrat de Mar, la primera sessió de “taules participatives” pel desenvolupament del Pla Local de Joventut. Amb la participació de diversos col·lectius de joves provenint d’entitats i branques juvenils i també joves a títol personal.


En una primera part és va fer una sessió informativa del procés que va conduir l’Eduard Elosegui col·laborador extern ofert per l’Agència Catalana de Joventut. En el torn de debat, es va iniciar el debat tractant tres eixos: l’àmbit d’autonomia i emancipació, l’àmbit de qualitat de vida i l’àmbit de participació i ciutadania activa.

Del primer eix els principals reptes que s’han proposat i que van ser dels més votats consistien en la mobilitat. Oferir una connexió entre Barcelona i Malgrat en horari nocturn així com també de rodalies. Els joves sol·liciten també que hi hagi una connexió entre Malgrat de Mar i Girona mitjançant els ferrocarrils de Renfe.

Seguint en l’àmbit de l’emancipació el jovent de Malgrat proposen crear una coordinadora d’habitatge que promogui la rehabilitació de cases deshabitades i s’ofereixin avals temporals per a la seva oferta.

S’apunta també com a repte un millor oferiment de l’oferta de cursos català més a l’abast de tothom i oferir una millor oferta formativa en consonància amb l’activitat econòmica de la zona.

Com a àmbit de qualitat de vida els joves de Malgrat de Mar sol·liciten dispersar més en el calendari anual l’oferta de concerts de música diversificant també el tipus de música (reagge, hip-hop, rock, ska, punk,......etc), seguint promovent els grups de rock locals amb uns horaris més flexibles.

Es demana un local jove on poder-se trobar els joves i reunir-se, fer-ne ús les associacions, assaig de grups, aules d’estudi,.....etc.

Finalment com a àmbit de participació i ciutadania els joves sol·liciten i ofereixen un compromís, resposta, escolta i continuïtat recíproca amb l’administració. Demanen més promoció i ajuda a les noves associacions i recolzament de les ja existents.

Es preveu una segona sessió de participació jove pel proper divendres dia 30 de gener 2009 a les 20h en el Centre Cívic de la Immaculada.
 
 
Taula participativa (30 de gener de 2009)
 
Horari:
De 12 a 29 anys a les 20h.

Lloc:
Centre Cívic de la Immaculada

Tema:
Com hauria de ser l’equipament juvenil de Malgrat de Mar?

Informació d’equipaments juvenils a Malgrat:

Aportacions dels joves i resultats:


Taula d'organització (6 de març de 2009)

Horari:
De 12 a 29 anys a les 19:30h.

Lloc:
Punt d'Informació Juvenil

Tema:
Organització de les propostes de participació

Resposta a les propostes:


Taula temàtica (17 d'abril de 2009)

Horari:
De 12 a 29 anys a les 19:30h.

Lloc:
Oficina Local d’Habitatge

Tema:
Equipament juvenil Centre Cívic “Barri del Castell”

Informació:
S’han aconseguit canvis i millores mitjançant les propostes dels joves: logístiques, espai, mobiliari, etc.Taula temàtica (Estiu 2009)
 
Lloc:
Facebook i web de Joventut

Tema:
Programació d’activitats pel Centre Cívic
PIDCES

Què significa PIDCES? 

Programa d'Informació i Dinamització als Centres d'Educació Secundària. 

Iniciativa de l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona a través de l'Oficina del Pla Jove oberta a tots els municipis de la província de Barcelona que desenvolupen actuacions als instituts per tal de promoure la informació, la dinamització i la participació dels joves estudiants.

Des del 2008, Malgrat forma part dels municipis adherits al PIDCES.

El PIDCES es concreta amb la presència i l'atenció als joves als centres escolars de secundària a través del punt d'informació juvenil, on pot trobar-se informació referent a oci, estudis, formació, salut, viatgeteca, entre d'altres coses; a més de tenir contacte directe amb el dinamitzador juvenil, el qual us pot assessorar, orientar i informar sobre qualsevol dubte.

En aquests darrers anys, el PIDCES ha estat ubicat a les següents escoles durant l'hora d'esbarjo: Col·legi Vedruna, IES Ramon Turró i Darder i Col·legi Fonlladosa. La tasca s'ha pogut dur a terme gràcies a la col·laboració dels corresponsals de cada centre que, sumen un total de 25 alumnes. L'objectiu d'aquesta figura és la d'esdevenir nexe entre el dinamitzador i els companys de classe. Les tasques del corresponsal han estat:
  • Detectar les necessitats i dubtes dels companys.
  • Fer-lis arribar la informació que li transemt el dinamitzador de forma directa.
  • Reunir-se amb el dinamitzador per tal de copsar els seus interessos.