Notícies destacades

Contacta amb nosaltres https://www.facebook.com/Joventut.Malgrat.de.Mar/

Total de visites:

dimarts, 31 d’agost de 2010

L'escola d'adults

Un any més, l'Escola Municipal d'Adults de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, obrirà les seves portes a les persones que desitgin seguir formant-se en els següents àmbits:

FORMACIÓ INSTRUMENTAL:

- Alfabetització: aprenentatge de la lectura, l'escriptura i conceptes matemàtics a nivell bàsic.

- Neolectors: consolidació de la comprensió lectora, l'expressió escrita i conceptes matemàtics bàsics així com un coneixement de l'entorn cultural.

- Certificat: completar l'aprenentatge lingüístic i matemàtic amb altres àmbits com el medi...

- Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO): preparació per a les proves lliures d'obtenció del títol de GESO equivalent a l'ESO i que permet accedir a estudis superiors.

FORMACIÓ INICIAL:

- Llengua castellana per a estrangers:
  • Nivell I: alfabetització.
  • Nivell II: adquisició de les competències en llengua oral bàsiques.
  • Nivell III: ampliació de les competències en llengua oral i escriptura.
- Llengua anglesa (diferents nivells)

- Llengua catalana:
  • Alfabetització en català.
  • Cursos trimestrals de nivell inicial (acolliment lingüístic): adquisició de les competències de llengua oral mínimes.
  • Cursos d'introducció a nivell oral: adquisició de les competències de llengua oral per desenvolupar-se en situacions quotidianes.
  • Català I: ampliació de les competències en llengua oral i escrita.
  • Català II i III: adquisició de coneixements gramaticals i desenvolupar l'expressió escrita.
PERÍODE DE MATRICULACIÓ:

- El 20 de setembre: alumnes de Graduat en Eduació Secundària Obligatòria (GESO).

- Del 21 al 24 de setembre: resta de cursos.

Per a més informació:

Escola Municipal d'Adults de Malgrat de Mar
C/ Ramon Turró, 47
Telèfon: 93 765 56 80

Si us interessa, apunteu-vos el període de matriculació!!