Notícies destacades

Contacta amb nosaltres https://www.facebook.com/Joventut.Malgrat.de.Mar/

Total de visites:

dijous, 17 de febrer del 2011

Quin rol juga el gènere en l'inici del consum de tabac?

Prevenir el tabaquisme en la població adolescent és un dels principals objectius de les polítiques de salut pública. A diferència del que ha passat en els nois d'aquesta edat, que en les últimes dècades han mostrat una certa tendència al descens en la proporció de fumadors i a l'augment de l'edat d'inici del consum, en el cas de les noies la situació evoluciona a l'inrevés, i a partir de tretze anys fumen més que els nois de la seva edat.

Per aprofundir en l'anàlisi de les diferències de gènere en l'ús de tabac i dels factors de risc determinants del seu consum a l'adolescència, tres professionals que treballen a Catalunya (García-Rodríguez O, Suárez R i Ciller L, 2009) van estudiar les característiques del consum de tabac en estudiants d'ESO. L'estudi, finançat pel Comitè Nacional per a la Prevenció del Tabaquisme, es va fer a Sant Boi de Llobregat on es van enquestar els estudiants d'ESO d'aquella localitat: 2.840 adolescents (52,3% nois i 47,7%) de 10 centres educatius.

La recollida d'informació es va fer amb un instrument creat ad hoc amb ítems provinents del banc d'instruments d'avaluació de l'Observatori Europeu de les Drogues i les Toxicomanies, per estudiar l'edat d'inici del consum de tabac, la freqüència de consum i diferents factors de risc (consum familiar, per part de la parella, activitats de lleure, etc.). També s'incloïa una escala d'autoestima i una d'obsessió pel pes. El tractament estadístic es va fer amb el paquet SPSS-14, i es van dur a terme anàlisis univariades per descriure les característiques de la població i les respostes diferencials dels nois i les noies i anàlisis bivariades per estudiar diferents variables en funció del gènere i la freqüència de consum.

Els resultats de l'estudi indiquen que a partir de 2n d'ESO els percentatges d'inici del consum de tabac són més alts en les noies que en els nois. L'augment és molt alt de 1r a 2n d'ESO, passant les noies d'un 22,9% a un 48%. No obstant això, un 26,4% dels nois i un 22% de les noies van començar a fumar abans de l'ESO. Tot i que a 1r d'ESO els nois fumen més, l'edat mitja d'inici del consum és més baixa en les noies (12,58 anys) que en els nois (12,64 anys). Les noies comencen a comprar tabac abans que els nois, i un cop iniciat el consum tenen una major tendència a continuar fumant que els nois.

En relació als factors de risc estudiats, els fills de fumadors fumen me´s que els de no fumadors, sense trobar l'estudi diferències significatives en funció del gènere. L'estudi també troba que les noies tenen més tendència a establir relacions de parella i amb persones de més edat i que, per ambdós sexes, tenir una parella fumadora augmenta molt la probabilitat de fumar de forma habitual. El percentatge de noies amb parella fumadora, però, és superior al dels nois. L'estudi de les activitats de lleure indica que molts més noñis que noies fan esport, i que fer esport sembla tenir un efecte protector en els nois però no en les noies, atès que s'observen diferències significatives entre fumadores i no fumadores. En relació a l'autoestima, no es veuen diferències entre fumadors i no fumadors en funció del gènere, si bé les noies obtenen puntuacions més baixes que els nois. Pel que fa a la preocupació pel pes hi ha diferències entre fumadors i no fumadors en ambdós sexes (més preocupació entre els fumadors) però no en funció del gènere (seria un factor de risc per als adolescents en general). Tanmateix, les noies mostren més preocupació pel pes que els nois.

Les conclusions de l'estudi destaquen la necessitat d'intervenir sobre el consum de tabac abans de l'entrada a l'institut i d'intensificar la prevenció a 1r d'ESO, la major vulnerabilitat a dependre del tabac per part de les dones (observada abans en altres estudis) i la manca de diferències de gènere observada en la majoria de variables analitzades, tot i que calen més treballs per aprofundir en l'anàlisi del consum diferencial de tabac entre els nois i les noies adolescents.