Notícies destacades

Contacta amb nosaltres https://www.facebook.com/Joventut.Malgrat.de.Mar/

Total de visites:

dimarts, 15 de febrer del 2011

Dissenya el trofeu del Circuit de Catalunya!

El Programa Connecta't del Carnet Jove i el Circuit de Catalunya t'ofereixen la possibilitat de dissenyar el trofeu del Circuit de Catalunya. El premi serà lliurat als guanyadors del Gran Premi Aperol de Catalunya de MotoGP, del Campionat d'Espanya de velocitat, de les 24h de motociclisme, de les 24h d'automobilisme, del Campionat de Catalunya de Motociclisme i del Campionat de Catalunya d'Automobilisme en els propers anys.

REQUISITS PER A PARTICIPAR

• Ser titular del Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya.

• Cada participant podrà presentar com a màxim una proposta. Aquesta haurà de ser original i inèdita, i no podrà haver estat seleccionada o premiada en altres certàmens.

• Els candidats han de respondre davant l'organització de l'autoria i originalitat de la proposta presentada, així com també que no hi hagi drets de tercers sobre les obres presentades.

LLOCS I TERMINIS DE PRESENTACIÓ

La documentació s’ha de presentar telemàticament a través del web www.jove.cat (Secció Carnet Jove) o bé www.carnetjove.cat/connectat

Terminis de presentació de sol·licituds: El termini per presentar la documentació finalitza el 25 de març.

Resolució: Durant la setmana del 19 al 23 d’abril s’informarà quina ha estat la proposta de trofeu guanyadora.

Data de lliurament del primer trofeu: El primer trofeu es lliurarà el mes de juny als guanyadors del Gran Premi Aperol de Catalunya de MotoGP.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL FUTUR TROFEU

• Ha de ser un disseny únic, però s’ha de poder reproduir en 6 mides diferents: la mida més gran serà de 40 cm d’alt i la més petita de 20 cm.

• El trofeu ha de tenir un pes màxim de 1,5 Kg.

• El trofeu s’ha de poder produir en diferents materials (materials més nobles i també materials més econòmics segons el nivell de la cursa). Els materials amb els quals s'ha de produir el trofeu han de ser suggerits pel creador.

• El tema i la tècnica de la proposta serà de lliure elecció de l’artista, però es valorarà la capacitat d’integrar el concepte del motor i elements del Circuit de Catalunya. (S’adjunta un document amb referències de trofeus del món del motor i també elements gràfics propis del Circuit de Catalunya com a font d’inspiració i personalització).

• Cada trofeu ha d'incloure un espai o base per col·locar una placa amb la personalització de la cursa i els
patrocinadors.

• L'organització es reserva el dret de modificar el lloc d'inscripció a fi de millorar la seva visibilitat, sempre amb el beneplàcit de l'artista. L'organització podrà introduir les modificacions que estimi convenients per al bon funcionament del trofeu i resoldrà totes les qüestions que puguin sorgir pel que fa a la interpretació d'aquestes bases.

• La producció del trofeu corre a càrrec del Circuit de Catalunya. La persona guanyadora però, haurà de vetllar perquè tot surti correctament durant la producció de les primeres reproduccions del guardó.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

• Proposta de trofeu. Aquesta es pot presentar de diferents maneres.

• Presentació digital en 3D en format video, autocad o algun programa similar.

• Esbós dels diversos plans de l'obra on s'especifiquin les característiques d'aquesta.

• En cas que es vulgui presentar una maqueta prototip a escala real, amb el material de la proposta o amb materials alternatius sempre que s'especifiqui en quin material es realitzarà la proposta definitiva, s’haurà de lliurar a la següent adreça:

Agència Catalana de la Joventut – Programa Connecta’t del Carnet Jove;
c. Calàbria 147
08015 Barcelona.

Dossier explicatiu amb: descripció de la idea, característiques tècniques i qualsevol indicació que es consideri oportuna
Pressupost aproximat del preu de producció del guardó. (El cost va a càrrec del Circuit de Catalunya.)
Currículum.

AVALUACIÓ DE LES PROPOSTES

Les propostes són examinades per una junta d’avaluació integrada per 5 persones: representants qualificats de l’Agència Catalana de la Joventut i/o de la Direcció General de Joventut, del Circuit de Catalunya i professionals del món de l’art i el disseny.

La junta d’avaluació valorarà la documentació rebuda de tots els candidats, i qualificarà la creativitat i l’originalitat de la proposta, i en funció d’aquesta, escollirà el trofeu guanyador.

El seu veredicte serà inapel·lable i el premi es podrà declarar desert en cas que les obres presentades no reuneixin la qualitat suficient o no s'ajustin al projecte previst.

PREMI

La gratificació econòmica és de 2.000 € (IVA no inclòs).

L’import d’aquest premi està subjecte als impostos corresponents que estableixi la legislació legal vigent.

El disseny guanyador passarà a ser propietat de les entitats organitzadores, així com els seus drets de reproducció, difusió i utilització.