Notícies destacades

Contacta amb nosaltres https://www.facebook.com/Joventut.Malgrat.de.Mar/

Total de visites:

divendres, 21 de febrer de 2014

SELECCIÓ D'UN DIRECTOR I UN COORDINADOR "CASAL D'ESTIU 2014"

Bases per a la selecció d'una plaça de director/a i una plaça de coordinador/a per al Casal d'Estiu 2014 de Malgrat de Mar

Els aspirants que desitgin prendre part del procés de selecció hauran d’adreçar una instància al Registre de l’Ajuntament de Malgrat de Mar situat al C/ Carme, 30, dins el termini comprès entre el 24.02.2014 i el 06.03.2014, ambdós inclosos, adjuntant:

- Còpia del DNI.

- Còpia del títol acadèmic que habiliti per participar a les proves

- Còpia del carnet de director/a de lleure.

- Els que el tinguin, còpia del certificat que acrediti el coneixement de català.

- Un currículum i els documents justificatius dels mèrits que al·leguin per tal que el tribunal els valori.

Font