Notícies destacades

Contacta amb nosaltres https://www.facebook.com/Joventut.Malgrat.de.Mar/

Total de visites:

divendres, 18 de març de 2011

Selecció de director/a i coordinadors/es Casal d'Estiu municipal 2011!

L'Ajuntament de Malgrat de Mar obre convocatòria per a la selecció d'un director/a i dos coordinadors/es del Casal d'Estiu municipal 2011, amb caràcter temporal!

Els requisits imprescindibles per a formar part en el procés de selecció són:

- Estar en possessió del títol de Graduat Escolar, ESO o similiar.

- Estar en possessió del títol de director/a en activitats de lleure infantil i juvenil.

- Estar en possessió del nivell C de català, havent de realitzar la prova de coneixement pertinent aquells aspirants que no ho acreditin.

 El sistema de selecció està dividit en tres processos:

- Valoració de mèrits acreditats.
- Prova pràctica.
- Entrevista personal.

Els aspirants que desitgin prendre part del procés de selecció hauran d’adreçar una instància al registre de l’Ajuntament de Malgrat de Mar situat al C/ Ramon Turró, 47, adjuntant la documentació curricular i comprovants pertinents, del 21 de març al 1 d'abril. La documentació presentada fora del termini indicat no tindrà validesa.

Per a consultar les bases del procediment de selecció, podeu trobar-les al següent enllaç: