Notícies destacades

Contacta amb nosaltres https://www.facebook.com/Joventut.Malgrat.de.Mar/

Total de visites:

dimarts, 8 de maig de 2012

INSCRIPCIONS DEL CASAL D'ESTIU I TALLERS JOVES DEL 17 AL 25 DE MAIG

El termini per fer les inscripcions del Casal d'Estiu i els Tallers Joves d'aquest estiu s'obrirà el proper dijous 17 de maig i restarà obert fins el 25 de maig.


El Casal per a infants està adreçat a nens i nenes d'entre 3 i 11 anys (de P3, els nascuts al 2008, a 5è de Primària) i ofereix activitats relacionades sota un eix d’animació. Per la seva part, els Tallers Joves de 12 a 16 anys ( de 6è de Primària a 4t ESO)i oferta activitats multiesportives i tallers que estimulen la creativitat, a més d’excursions, entre altres. 

Els horaris d'enguany seran per al casal i taller joves de dilluns a divendres de 9 h a 13 h i de 16 h a 19 h, durant els mesos de juliol i agost. Els horaris del servei de menjador seran de 13 h a 16 h i els de servei d’acollida matinal de 8 h a 9 h. L'Escola Montserrat acollirà el Casal d’Estiu i l'Escola Maria Cubí els Tallers Joves. 

Els preus seran els següents: 
Casal d’Estiu: 
-Un mes matí i tarda: 140 euros 
-Un mes matí o tarda: 106 euros 
Tallers Joves: 
-Un mes: 140 euros 

S'aplicarà un bonificació del 10% en cas de dos germans i una bonificació del 20% en cas de tres o més germans, 44,56 euros en concepte de matriculació, que seran descomptats de la quota escollida, i en cap cas es retornarà. 

La publicació del llistat d’admesos es farà efectiva el 30 de maig. Es podran recollir els rebuts pertinents, matriculació (termini de pagament el 04/06/2011) i el rebut final (termini de pagament el 27 de juny) 

Les inscripcions s'han de formalitzar a l’Àrea de Serveis Personals (carrer Ramon Turró, 47 telèfon 93 765 56 80) del 17 al 25 de maig de 16 h a 19 h i els dies 17, 18, 22 i 24 de maig de 8 h a 12 h. Les inscripcions per als serveis de menjador i acollida seran els dies 17, 18 i 24 de maig a l’Àrea de Serveis Personals de 16:30 h a 17:30 h. 

Les places són limitades per grups d’edats (es farà llista d’espera). Tindran prioritat els empadronats a Malgrat, després els de l’opció de tot el dia i per ordre d’inscripció. La plaça es considerarà efectiva una vegada efectuat el pagament total dels serveis escollits en els terminis establerts. 

Documentació que cal aportar per la inscripció: 
-1 fotografia de carnet amb el nom al darrere 
-fotocòpia del carnet de vacunes 
-fotocòpia de la targeta sanitària 
-el full d’inscripció signat pels pares o tutors (es pot recollir a l’Àrea de Serveis Personals, o bé descarregar clicant l'enllaç següent): Inscripcions