Notícies destacades

Contacta amb nosaltres https://www.facebook.com/Joventut.Malgrat.de.Mar/

Total de visites:

divendres, 14 de gener de 2011

Connexió Talent!

Un nou web per trobar i oferir feina en l'àmbit de la ciència


Neix un nou web d'ofertes i demandes laborals en recerca i innovació a Catalunya. S’anomena 'Connexió Talent' i és la nova plataforma que publica i gestiona les ofertes i candidatures de personal investigador, tecnòlegs, gestors de projectes d’R+D+i i personal de suport a la recerca. Es tracta d’una eina específica per captar i gestionar el talent científic i tecnològic nacional i internacional, oberta a universitats, centres de recerca i empreses.

Prop de 1.000 currículums altament qualificats de personal investigador i gestor de projectes de recerca de Catalunya i d’arreu el món, més de 100 institucions i empreses que oferten feina i mig centenars d’ofertes de treball ja actives són alguns dels principals continguts que ja pots trobar a la nova plataforma d’ocupabilitat Connexió Talent (www.connexiotalent.cat). El nou web està dissenyat per millorar l’ocupabilitat del sistema català de recerca i innovació a partir de la gestió i dinamització de l’oferta i la demanda laboral de personal investigador, tecnòlegs, gestors de projectes de recerca i personal de suport en aquest sector.

En accedir-hi per cercar feines i projectes, us podeu registrar com a usuaris i introduir el currículum. D’aquesta manera es pretén facilitar la captació i detecció de talent de les institucions de recerca i empreses catalanes. D’altra banda, Connexió Talent està obert als centres de recerca i tecnològics, empreses, universitats,etc, per tal d’afavorir la mobilitat de personal, la transferència de coneixement recerca-empresa, i potenciar una major participació del sector privat en projectes de recerca europeus.

La plataforma aporta un servei integral tant de publicació, com de gestió de les ofertes i les candidatures: introducció de currículum, cerca d'ofertes, gestió de les candidatures i servei d'alertes. Als centres de recerca, centres tecnològics, empreses i universitats els hi ofereix accés a aquests perfils professionals, publicació d’ofertes, cerca proactiva de candidats, gestió dels processos de selecció, promoció de la institució, serveis d’alerets i contribueix a la internacionalització de les vacants, en publicar-les a la plataforma europea Euraxess Jobs.

Connexió Talent és un acció emmarcada dins el programa Connect-EU, gestionat per Talència, la institució de foment a la recerca adscrita al Departament d’Innovació, Universitats i Empresa en el marc del VII Programa Marc de la Unió Europea (7PM). El 7PM és el principal instrument de finançament de la UE per a les activitats de recerca, innovació per a empreses i centres de recerca i ha atorgat enguany 6.400 milions d’euros en ajuts a la recerca, la quantitat més elevada atorgada fins ara.

Podeu trobar més info. a: