Notícies destacades

Contacta amb nosaltres https://www.facebook.com/Joventut.Malgrat.de.Mar/

Total de visites:

dijous, 13 de gener de 2011

Concurs de música TRACK VENDRELL!

Us presentem al concurs Track Vendrell! Aquest concurs, organitzat per les regidories de Festes i Joventut i el Patronat Municipal de Serveis Culturals de l'Ajuntament de Vendrell,  va dirigit a aquells grups novells musicals que necessitin una petita empenta per a donar-se a conèixer dins del món de la música.

Per a promoure els grups novells, el Track premia els 6 finalistes a l'enregistrament d'un CD a l'estudi de gravació La Casamurada, amb una cançó de cada grup, per tal que la organització en faci difusió pels mitjans de comunicació, empreses de representació i administracions públiques. Finalment, cada grup obtindrà 25 CD's per el seu ús personal.

A més a més, el grup guanyador i 2n i 3r grup finalista, rebran un altre premi.

Poden participar tots els grups de música d'arreu del territori català i les inscripcions són del 10 de gener al 16 de febrer! A continuació, us presentem les bases del concurs:

Bases del concurs:

1. El concurs és obert a la participació de grups de música de tots els estils.

2. Tots els temes presentats a concurs han de ser propis, tant els temes que s’adjunten en format MP3 com els de l’actuació en directe en cas de ser finalistes.

3. Podrà presentar-s’hi qualsevol grup d’arreu de Catalunya, excepte els guanyadors (1r premi) de les edicions anteriors del TRACK.

4. Els grups que s’hi presentin no poden tenir un contracte discogràfic en vigor.

5. Si un grup és seleccionat per participar-hi i, durant el període que dura el TRACK, signa un contracte discogràfic, quedarà desqualificat.

6. Les bandes que hi vulguin participar hauran d’entrar a www.trackvendrell.cat i fer el següent:

- Omplir el full d’inscripció que es troba a l’apartat “Inscripcions”.

- Adjuntar la fotocòpia del DNI d’un membre del grup.

- Adjuntar una fotografia recent del grup.

- Adjuntar dos temes propis en format MP3.

- Adjuntar el volant d’empadronament, en cas d’optar al Premi Baix Penedès.

7. Tot el material presentat restarà cedit a l’Ajuntament del Vendrell.

8. Els participants accepten l’emissió per televisió, ràdio, premsa, internet, etc. de tot el material audiovisual recaptat durant el procés del Concurs. Els participants renuncien de forma expressa a exigir cap mena de contraprestació econòmica ni indemnitzacions a l’Ajuntament del Vendrell en concepte de drets d’autor derivats del material presentat per al Concurs.

9. Només podran optar al Premi Baix Penedès els grups en què almenys un component estigui empadronat al Baix Penedès. No podran optar a aquest premi cap dels grups guanyadors de les edicions anteriors del Premi Baix Penedès i del TRACK (1r premi).

10. Almenys un dels grups finalistes del TRACK haurà de ser del Vendrell (s’entén per un grup del Vendrell aquells grups en què almenys un component estigui empadronat al municipi).

11. No s’acceptarà cap grup que s’hi inscrigui fora del període d’inscripció establert.

12. En el cas que un grup sigui finalista al TRACK i al Premi Baix Penedès aquest haurà de renunciar a ser finalista d’una de les dues categories.

13. Un membre del grup guanyador del TRACK i Premi Baix Penedès haurà de formar part del jurat en la següent edició.

14. L’organització es reserva el dret de fer els canvis que consideri oportuns tant en les bases com en el programa.

Si hi voleu participar, us adjuntem l'enllaç de la web del Track on hi podreu trobar més informació: