Notícies destacades

Contacta amb nosaltres https://www.facebook.com/Joventut.Malgrat.de.Mar/

Total de visites:

dijous, 19 de març de 2015

GARANTIA JUVENIL Apuntat-t'hi!Què és?
La Garantia Juvenil és una inciativa a nivell europeu per reduir l’atur juvenil. Si compleixes els requisits, en un termini de quatre mesos la Generalitat t’oferirà una oferta de treball, pràctiques o formació.

Apunta-t’hi

Si vols inscriure-t’hi, a Catalunya s’estableix una xarxa presenciald’informació i suport a la inscripció amb professionals que poden ajudar-te en el procés i informar-te dels aspectes importants de la Garantia Juvenil a Catalunya.

Què t’oferim?
Una vegada ets beneficiari de la Garantia Juvenil i, juntament amb el teu professional de referència, s’han identificat els aspectes a millorar, et mostrem en quins programes pots participar.


Requisits:


Tenir la nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió Europea o tenir autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar

2. Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya

3. Tenir més de 16 anys i menys de 25 (o menys de 30 anys en el cas de persones amb          un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent)

4. No estar treballant actualment

5. No rebre cap acció formativa/educativa actualment

6. Estar interessat en participar activament en les propostes que es plantegin des de la         Garantia Juvenil


Pàgina web de referència:


Per més informació pots adreçar-te al teu Punt d'Informació Jove, 937619813 Centre Cívic de Malgrat.

L'oficina Jove del Maresme 
http://www.oficinajove.cat/ca/oficina/oficina-jove-del-maresme

Oficina d'el Servei d'Ocupació de Catalunya
http://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/opencms/socweb_ca/web_institucional/otg.html