Notícies destacades

Contacta amb nosaltres https://www.facebook.com/Joventut.Malgrat.de.Mar/

Total de visites:

dijous, 5 d’abril de 2012

CONVOCATÒRIA PER A TREBALLAR AMB CARÀCTER TEMPORAL AL CASAL D’ESTIU I TALLERS JOVES 2012


A partir del dia 11  i fins el 30 d’abril de 2012  s’obre el període per a presentar les instàncies per a formar part de les convocatòries de director/a; coordinadors/es i monitors/es amb caràcter temporal del casal d’estiu i tallers joves 2012.

En el cas de les convocatòries de director/a i coordinadors/es a partir del dia 2 de maig es penjarà  a la web i al panell informatiu de l’Ajuntament el dia i horaris de les proves.
En el cas dels monitors/es a partir del dia 7 de maig es penjarà a la web i en el panell informatiu el dia de les proves i els horaris.

Enguany el termini de presentació d’instàncies és el mateix per tots els processos. La documentació presentada fora del termini indicat no tindrà validesa.

El Sistema de selecció:

Concurs amb inclusió de prova pràctica, composat per 2 parts diferenciades:

- Valoració de mèrits acreditats (experiència 3,50 punts, formació 3,50 punts).
- Entrevista personal (3 punts).

Presentació de candidatures:

Els aspirants que desitgin prendre part del procés de selecció hauran d’adreçar una instància al registre de l’Ajuntament de Malgrat de Mar situat al C/ Ramon Turró, 37-47, adjuntant la documentació curricular i els comprovants pertinents.

La presentació de la documentació acreditativa al registre s’estableix del 11 al 30 d’abril de 2012.